PROIZVODI OD 100% KOZJEG MLEKA

Kozjem mleku se pridaje sve veća pažnja, jer je reč o hrani koja ima dodatne osobine u pogledu pozitivnog uticaja na zdravlje. Ono osim visoke hranljive vrednosti ima i lekovita svojstva. Dakle, koristi se kao hrana, kao preventiva i kao terapija.