Zdravo, vidno živahno i veselo, sa tetovir brojem iz registra jaradi i ušnom markicom, pripremljeno za ishranu kabastom i koncentrovanom hranom, starosti od 7 do 9 nedelja, mase od 16 do 18 kg.

Izgled

Zdravo, veselo i napredno jare.

Fizičke karakteristike

Aktivno, živahno, mase od 16 do 18 kg.

Preventivne zdravstvene mere
  • Vakcinacija: od 20 do 25 dana života
  • Revakcinacija: 21 dan posle vakcinacije
Deklarisanje

Sa tetovir brojem, označeno ušnom markicom i dobija svoj pedigre.

Uzgoj, transport i distribucija
  • Uzgoj u određenim klimatskim uslovima: temperatura 8-15˚ C, relativna vlažnost vazduha max 80%, dobra ventilacija i dovoljno svetlosti
  • Prostirka čista i suva
  • Transport do kupca u namenskim vozilima, dezinfikovanim od strane veterinarske stanice
Planirana upotreba (stanje)

Za priplod.

Ciljni potrošači

Uzgajivači koza za proizvodnju mleka.