PROIZVODI OD 100% KOZJEG MLEKA

Tri godine se radilo na tehnologiji zrelog sira – Pikanta, koji je jedinstven na našem tržištu, a i šire. Predstavlja skriveno blago u zalogaju zdravlja kome je teško odoleti. Što je duže zrenje sira osnovni sastojci su sve razgrađeniji, čime sir dobija karakteristična i privlačna senzorna svojstva sa povećanim stepenom probavljivosti.